Praktisch

Flautino biedt dwarsfluitlessen aan voor kinderen vanaf 4 jaar, tijdens een wekelijkse individuele les en een wekelijkse groepsles.

Tijdens de individuele les worden nieuwe liedjes aangebracht, nieuwe technieken geoefend, oude technieken gepolijst…dit allemaal vanuit de leefwereld van het jonge kind en in aanwezigheid van de ouder.

Tijdens de groepsles ervaart het kind het plezier om samen te musiceren. De ouders fungeren als publiek. Elke les eindigt met applaus!

fl-praktisch

Er worden verschillende concerten per jaar georganiseerd en er is mogelijkheid tot deelname aan workshops in binnen- en buitenland. Hierover vind je meer op www.suzukifluitvlaanderen.be

Wanneer de ouders deelnemen aan het leerproces door de fluitlessen bij te wonen, zelf de basisprincipes van het fluitspel leren beheersen, samen veel luisteren naar muziek en elke dag met hun kind thuis oefenen, wordt het aanleren van dwarsfluit een bijzonder prettige en uitdagende ervaring. De kennis die zij opdoen via deze methodiek, kunnen ze ook toepassen om andere zaken te leren.

Aanvankelijk wordt een plastic dwarsfluit gebruikt, na een enkele maanden wordt overgestapt naar een echte dwarsfluit (aangepast aan de lichaamsbouw van het kind).

Het noten lezen komt later en vanaf de leeftijd van 8 jaar kunnen de kinderen de lessen verder zetten in de fluitklas van Machteld aan de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans van Herentals.

fl-praktisch2